Categorie: School als een gemeenschap: inclusie en participatie

Meertaligheid en de moedertaal

Download PDF Meertaligheid en de moedertaal Wanneer nieuwe leerlingen op school komen, denken we vaak te snel aan wat ze niet kunnen, waaronder “hun gebrekkige kennis van een (nieuwe) taal”. We mogen niet vergeten dat deze leerlingen al over veel dingen kennis hebben opgedaan voordat ze naar deze (nieuwe) school kwamen, alleen in een andere […]

Cultuursensitieve communicatie

Download PDF Cultuursensitieve communicatie Professionals in het onderwijs krijgen steeds vaker te maken met kinderen van diverse culturele achtergronden, zoals jongeren met een migratie- of jongeren die gevlucht zijn. Het is belangrijk om hen op een goede manier te ondersteunen. Dit artikel gaat in op de meest voorkomende knelpunten en enkele oplossingsrichtingen. Wat mag ik […]