Download PDF

Wanneer nieuwe leerlingen op school komen, denken we vaak te snel aan wat ze niet kunnen, waaronder "hun gebrekkige kennis van een (nieuwe) taal". We mogen niet vergeten dat deze leerlingen al over veel dingen kennis hebben opgedaan voordat ze naar deze (nieuwe) school kwamen, alleen in een andere linguïstische of culturele context.

Als docent moet u ervoor zorgen dat leerlingen alle kennis gebruiken die ze meenemen. Daarbij moeten leerlingen worden aangemoedigd actief bezig te blijven met hun moedertaal. Hun moedertaal is immers niet alleen een bron van kennis, maar ook het fundament waarop de nieuwe taal wordt gebouwd. 

Bovendien is en blijft de moedertaal een groot deel van de identiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten moedertalen erkennen, waarderen en functioneel gebruiken. Het is goed om daar als team in de lessen aandacht aan te besteden, maar vooral om de waarde van moedertalen met leerlingen en ouders te bespreken en daarbij de tijd te nemen om goed naar elkaar te luisteren.

Enkele praktische tips en aandachtspunten:

 • Zie meertaligheid niet als een probleem, maar als een talent en breidt het uit;
 • Zorg voor een gedeelde visie binnen de school over meertaligheid en maak afspraken met elkaar;
 • Gebruik leerlingen en ouders als experts;
 • Probeer een duidelijk beeld te krijgen van de taalbiografie van leerlingen
  • Welke talen komen voor in hun familie?
  • Welke vaardigheden hebben ze?
 • Probeer taalbuddy’s te creëren (in de klas of binnen de school);
 • Denk samen na over hoe de moedertaal functioneel en als wederzijds en voortdurende inspiratie gebruikt kan worden;
 • Stimuleer ouders om hun moedertaal te blijven gebruiken (want dit is beter dan een nieuwe taal maar half spreken);
 • Maak moedertalen en culturen schoolbreed zichtbaar en hoorbaar in:
  • Het werk van leerlingen
  • Posters/materialen/decoraties etc.
  • Uitstapjes en workshops (door ouders?)
  • De bibliotheek
banderita CEE

The BRIGHTER FUTURE project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.