Download PDF

De nieuwsgierigheid van kinderen beantwoorden over gezinsdiversiteit

Het traditionele gezinsmodel van vaders en moeders die kinderen krijgen en opvoeden, vormt niet langer de meerderheid van de gezinnen. Gezinsdiversiteit is veelvoorkomend in de klas. Tegenwoordig zijn er vele andere manieren om een gezin te vormen. Een gezin is niet afhankelijk van de samenstelling, maar van de rollen en functies die ieder ontwikkelt. De uitdaging is de leerlingen te helpen op een respectvolle manier te begrijpen wat een gezin is.

Naast het traditionele gezin of kerngezin zijn er de laatste decennia ook andere gezinsmodellen bijgekomen. Deze omvatten gescheiden ouders, opnieuw samengestelde gezinnen (hertrouwde mensen met ten minste één kind), éénoudergezinnen, adoptie- of pleeggezinnen en multi-etnische of LHBTQIA+ gezinnen. Deze sociale verandering moet doorwerken in de klas, zodat alle kinderen de realiteit van hun thuis in het onderwijssysteem kunnen terugvinden. Leerlingen moeten weten en begrijpen dat er meerdere manieren zijn om een gezin te vormen.

Kinderen hebben geen filters. Ze merken alles op als het gaat om wat mensen zeggen of hoe mensen eruit zien. Kinderen op school beginnen op school mogelijk ook te begrijpen dat hun familie anders kan zijn. Ze kunnen zich afvragen of hun gezin “goed” of “slecht” is, wanneer ze geconfronteerd worden met andere gezinnen die niet op hun gezin lijken. Enkele vragen die kunnen opkomen zijn:

 • Kun je twee vaders hebben?
 • Sarah zei dat ze thuis alleen een moeder heeft, maar geen vader. Hoe kan dat?
 • Hield de echte moeder van June wel van haar?

Het creëren van ruimte voor kinderen om hun nieuwsgierigheid de vrije loop te laten, vooral wanneer zij zichzelf vergelijken met hun leeftijdgenoten, is een essentieel aspect van hun leerproces. De rol van de leerkracht is onmisbaar om hen te helpen leren hun eigen – en andere – familiedynamiek te respecteren, te aanvaarden en te verwelkomen, ook al ziet die er misschien “anders” uitziet dan die van henzelf.

Uiteindelijk is het beste om te doen om leerlingen een omgeving te bieden waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Door hen te omringen met positieve voorbeelden en diverse speelervaringen tijdens het leren, helpt u uw leerlingen in het opbouwen van zelfvertrouwen en acceptatie.

 • Vermijd de vragen niet. Antwoord zo goed als je kunt en blijf eerlijk.

  Bijvoorbeeld wanneer scholieren hun concept van een gezin beter willen begrijpen en willen weten of hun gezin al dan niet in het plaatje past. De beste manier om te illustreren dat er geen goed of fout gezin is, is hen gerust te stellen dat alle gezins scenario’s bijzonder zijn, ertoe doen en respect verdienen. Door dit herhaaldelijk te laten zien voelen kinderen zich zeker over hun thuissituatie en accepteren ze anderen met een gezin dat niet op die van hen lijkt. Het gebruik van afbeeldingen om uw boodschap over te brengen maakt een vrije en meer natuurlijke discussie mogelijk.
 • Begrijp de achtergrond van je leerlingen

  Leerkrachten moeten een goed begrip ontwikkelen van de geleefde ervaringen en de behoeften van hun leerlingen om hun nieuwsgierigheid te begrijpen en integratie te bevorderen. Waar komen ze vandaan? Wat is hun gezinssituatie? Je leerlingen kennen betekent ook inzicht krijgen in de verschillende vormen van discriminatie waarmee ze op school en in de samenleving te maken kunnen krijgen. Leerkrachten kunnen activiteiten bedenken door middel van tekeningen waarin leerlingen kunnen laten zien wie hun familie is en hoe zij zich hun toekomstige eigen gezin voorstellen.
 • Wees voorzichtig met vocabulaire

  Elk kind kan een andere opvatting hebben over wat een gezin is of hoe ze het noemen. Hun manier van benoemen respecteren kan zekerheid geven. Niet-inclusieve begrippen als “echte moeder” of “eigen kinderen” moeten ook worden vermeden. Gebruik in plaats daarvan andere begrippen zoals moeder/vader/ouders/broer en zus of geboorte/biologische/pleegmoeder/vader/ouders/broers en zussen.
 • Gezinnen bestaan in allerlei vormen en omvang
 • Het ene type gezin is niet beter dan het andere
banderita CEE

The BRIGHTER FUTURE project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.